Zwrot zakupionego Towaru i Reklamacje

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. 

2. Zwroty prosimy odsyłać na adres:

ZALLETTA – Zwroty
Konstantyna 23D
95-030 Rzgów

3. Klient ma możliwość zwrócić zakupione Produkty w Sklepie w terminie 14 dni od dnia, w którym odebrał Produkty. Termin odbioru Produktów jest dniem dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem z dołączoną i wypełnioną kartą Zwrotu (dostępna tutaj). Klient zwraca Produkty na własny koszt. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów Dostawy i Zwrotu.

4. Sklep w terminie 14 dni od dnia przyjęcia Zwracanego Produktu, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności, bez kosztów przesyłki pod warunkiem, że Zwracany Produkt spełnia poniższe warunki:

  • jest szczelnie zapakowany w kopertę kurierską lub kartonik.
  • jest wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres firmy. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem.
  • produkt nie posiada żadnych śladów użytkowania takich jak naruszone metki, plamy na materiale, zapachy perfum/proszku do prania, ślady po pudrze/fluidzie, uszkodzenia mechaniczne.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Klient chcąc Zwrócić Produkt musi wypełnić odpowiedni formularz dostępny tutaj i dołączyć go w oryginale do przesyłki.

7. Sklep nie przyjmuje zwrotów nadanych przesyłką za pobraniem.

8. Należna  kwota zostanie przesłana do klienta po akceptacji zwrotu, na konto z którego dokonana została płatność lub na numer rachunku podany w formularzu Zwrotu.

Gwarancja i reklamacja Towaru

1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Produkty oferowane przez Sklep posiadają gwarancję producenta. Czas udzielonej gwarancji każdego produktu to 24 miesiące od dnia Zakupu w Sklepie.

3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Produktu z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

4. Wszelkiego rodzaju wystające nitki, różnice w szerokości lub typie szwów oraz fakturach tkanin nie są wadą Produktu i nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Takie przypadki mogą być spowodowane naturalnym procesem produkcji odzieży.

5.Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamacje należy wysłać na adres sklepu w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia wady, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany następuje zwrot kosztów. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14-21 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

6. Formularz reklamacyjny dostępny jest tutaj

7. Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres:

ZALLETTA – Reklamacje
Konstantyna 23D
95-030 Rzgów

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 926) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

5. Informacje o Administratorze Państwa danych są podane w zakładce RODO

Shopping Cart